Sofa giường khuyến mại 20%

KHuyến mại 20% sofa giường đến hết ngày 31/12/2014

 

Mẫu 1: DA92

Kích thước: Sofa: 2220x900x760mm- Giường sofa: 2220x134x430mm

Giá bán: 9.800.000đ Khuyến mại 20% còn : 7.840.000đ

 

 

Mẫu 2: DA50B

Kích thước: Sofa: 1900x900x850mm. Giường sofa: 1900x1200x400mm

Giá bán: 7.100.000VNĐ- Khuyến mại 20% còn 5.680.000VNĐ

 

Mẫu 3: DA167

Kích thước: Sofa 830x920x750mm. Giường 1960x830x300mm

Giá bán: 4.800.000VNĐ Khuyến mại 20% còn: 3.840.000VNĐ

 

 

Mẫu 4: DA37

Kích thước: Sofa 1400x800x750mm. Giường 1900x800x400mm

Giá bán: 5.800.000VNĐ Khuyến mại 20% còn: 4.640.000VNĐ